เว็บไซด์ของชาวสุรินทร์

หน้าแรก / อ่านข่าว / เกี่ยวกับจังหวัดสุรินทร์ / เว็บไซด์ของชาวสุรินทร์ / รู้จักสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ / แนะนำติชม

 

หน่วยงานราชการ
ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัด สุรินทร์
สถานีตำรวจภูธร อำเภอเมือง สุรินทร์
สำนักงานประชาสัมพันธ์ จ.สุรินทร์
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.สุรินทร์
สำนักงานโยธาธิการ จ.สุรินทร์
โรงพยาบาลท่าตูม จ.สุรินทร์
ศูนย์ข้อมูลสถิติจังหวัดสุรินทร์
เทศบาลตำบลสังขะ

วิทยาลัย
เทคนิคสุรินทร์
อาชีวศึกษาสุรินทร์
การอาชีพศีขรภูมิ
การอาชีพปราสาท
การอาชีพท่าตูม
บญจเทคโนสุรินทร์
เทคโนสุรินทรศึกษา
พยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
วิทยาลัย ในเขตใกล้เคียง
เทคนิคเดชอุดม (DTEC)

สถาบัน
ราชภัฎสุรินทร์
เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตสุรินทร์
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จ.สุรินทร์

โรงเรียน
สุรวิทยาคาร
สิรินธร
วีรวัฒน์โยธิน
ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
โรงเรียนเทศบาล3 "เทศบาลอนุสรณ์"

บริษัทเอกชน หน่วยงานอื่นๆ
Easy Time Radio
Prasat Computer
SarenTou

เว็บส่วนตัว
Begin
Bjung
DekSurin
DJ KnightKingdom
DJ Ohnth
Neutron
MySurin
Nan
Pattaveekarn
Pyoot
Surin2You
ThePHP
WanJai Team