สุรินทร์จัดงานช้างแฟร์ วันที่ 10-19 พฤศจิการยน 2544

งานแสดงช้างในวันที่ 17-18 พฤศจิการยน 2544

******************

จำหน่ายพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์จิ้งหรีด
เนื้อหา:
ตลาดมีความต้องการจิ้งหรีด อนาคตอัดกระป๋องส่งเมืองนอก สนใจ การเลี้ยงจิ้งหรีดเป็นอาชีพเสริม อาชีพหลัก ข้อมูลการเลี้ยง พร้อมพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ เลี้ยงง่ายไม่ยุ้งยากใช้ทุนน้อย ติดต่อ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา คุณ เบิร์ด 01-7891818 การแบ่งประเภทของตลาดจิ้งหรีด
1. การแบ่งตลาดตามชนิดของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้จากจิ้งหรีด คือ ปรุง, เป็น, ป่น
1.1 จิ้งหรีดปรุงเป็นอาหารให้คนรับประทาน เช่น ทอด, คั่ว, จี่, อบ, ลาบ, ก้อย, น้ำพริก เป็นต้น รสชาติหอมมันอร่อยมาก ฉายา "กุ้งอวกาศ"
1.2 จิ้งหรีดเป็น ๆ ใช้เป็นอาหารเลี้ยงสัตว์หลากหลายชนิด เช่น งู กิ้งก่า จิ้งจก ตุ๊กแก แย้ ลูกจระเข้ กบ ปลาต่าง ๆ ไก่ชน ไก่แจ้ นกต่าง ๆ แมงป่อง ตะขาบ เป็นต้น
1.3 จิ้งหรีดป่นใช้เป็นหัวอาหารแทนปลาป่นที่แพงมาก ผสมอาหารเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดตามข้อ 1.2
1.4 จิ้งหรีดแปรรูปบรรจุกระป๋องขายทั้งในประเทศ และส่งออกไปขายต่างประเทศ
1.5 จิ้งหรีดสกัดสารหัวอาหารแบบชีวเคมี เช่น สารโปรตีน แคลเซียม ไคติน น้ำมัน เป็นต้น
1.6 จิ้งหรีดหมักจุลินทรีย์กับกากน้ำตาล ได้ปุ๋ยน้ำจิ้งหรีดสกัดไคติน-ไคโตซานชีวภาพ ใช้ผสมน้ำฉีดพ่นทั้งต้นเป็นปุ๋ยของพืชทุกชนิด และแทนน้ำ หรือผสมลงไปในน้ำใช้เลี้ยงสัตว์ทุกชนิดตามข้อ 1.2
2.การแบ่งตลาดตามช่องทางการตลาดของจิ้งหรีด ได้แก่
2.1 เพาะเลี้ยงจิ้งหรีดไว้เพื่อรับประทานเองเป็นอาหารที่อร่อย และช่วยเสริมโปรตีนและแร่ธาตุได้เป็นอย่างดี
2.2 เพาะเลี้ยงจิ้งหรีดไว้เป็นอาหารสัตว์ใช้ในการเลี้ยงสัตว์ต่าง ๆ ตามข้อ 1.2
2.3 เพาะเลี้ยงจิ้งหรีดไว้แปรสภาพเป็นผลิตภัณฑ์ตามข้อ 1
2.4 เพาะเลี้ยงจิ้งหรีด เพื่อส่งออกทั้งจิ้งหรีดสดหรือแช่แข็งและ ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ตามข้อ 1
2.5 เพาะเลี้ยงจิ้งหรีด ไว้ศึกษาค้นคว้าและวิจัยของเด็กนักศึกษา นักชีววิทยา นักกีฎวิทยา นักชีวเคมี นักวิทยาศาสตร์อาหาร เป็นต้น อาชีพเสริม อาชีพหลัก ใช้ทุนน้อย เลี้ยงง่าย
ติดต่อ 01-7891818